Alkolik Karaciğer Hastalığına Bakteriyofaj Tedavisi

Alkolik hepatit, alkolle ilişkili karaciğer hastalığının ciddi bir şeklidir ve bu hastaların bağırsaklarında yüksek düzeyde Enterococcus faecalis ( E. faecalis) isimli bakteriye rastlanmıştır. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, alkolik hepatit hastalarının çoğunda bulunan bu ortak bakterinin türü, karaciğer hastalığının şiddetinin artışı ve ölümle ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma ayrıca, özellikle E. faecalis suşunu hedef alan yeni bir terapötik yaklaşımın farelerde alkolle ilişkili karaciğer hastalığının şiddetini de azalttığını gösteriyor. 

Dr. George F. Koob, “Bu keşif, hayati tehlike arz eden bir hastalığa karşı umut verici bir gelişmedir. Alkolik hepatit, ağır vakalarda ilk 60 gün içinde% 50’den fazla ölüm oranına sahiptir ve bizim odaklanmamız gereken önemli bir alandır. Mevcut bulgular, alkolik hepatitli kişiler için potansiyel yeni bir tedavi olarak daha fazla araştırma yapılmasını gerekli kılıyor.”

Çok sayıda bakteri insan sindirim sisteminde mevcuttur ve bu bağırsak mikrobiyotası sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar. Kronik alkol kullanımı ile bağırsak mikrobiyotasındaki bakteri düzeyleri ve türleri değişir ve bu durum alkolle ilişkili karaciğer hastalıklarına katkıda bulunmaktadır.

California San Diego Üniversitesi’nden Dr. Bernd Schnabl ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, alkolik hepatiti olan alkol kullanım bozukluğu (AKB) hastalarından gelen bağırsak mikroplarının analizinde, AKB olmayanlara göre yaklaşık 2.700 kat daha fazla E. faecalis olduğunu buldu. Bununla birlikte spesifik E. faecalis suşları tarafından salgılanan bir toksin olan sitolizin’in, karaciğer hücrelerini öldürdüğünü ve alkol ile ilişkili karaciğer hastalığında karaciğer hasarından sorumlu olduğu biliniyor.

Dr. Schnabl, “Alkolik hepatitli hastaların %30’unun dışkı örneklerinde sitolizin pozitif E. faecalis tespit ettik. Ayrıca başvurudan sonraki 180 gün içerisinde alkolik hepatitli sitolizin pozitif hastaların %89’u ölürken, sitolizin negatif hastaların sadece %4’ü öldü.” dedi.

Bakteriyofaj Tedavisi

Başka bir deney dizisinde araştırmacılar, sitolizin pozitif alkolik hepatitli hastalardan alınan dışkı nakledilen fareler üzerinde çalıştılar. Bakterilerin bu şekilde nakledilmesin farelerde ciddi karaciğer hastalığına neden oluyor. Dr. Schnabl ve arkadaşları daha sonra spesifik olarak sitolizin pozitif E. faecalis’i hedef alan bakteriyofajların (bakteri öldüren virüsler) terapötik potansiyelini araştırdılar.

Araştırmacılar, sotilizin pozitif E. faecalis’i hedef alan bakteriyofajlarla tedavi edilen farelerin, kontrollere kıyasla daha az karaciğer hasarına sahip olduğunu gösterdiler. Ayrıca sitolizin düzeylerinin de önemli ölçüde azaldığı gösterildi.

Dr. Schnabl, “Bütün bulguları ele aldığımızda sitolizin pozitif E. faecalis‘li alkolik hepatit hastaları kötü klinik sonuç ve mortalite ile ilişkilendirmektedir. Bakteriyofajlar ise alkol kaynaklı karaciğer hastalığı fare modelinde sitolizin pozitif E. faecalis’i hedefleyebililiyor. Bulgularımızın insanlar üzerinde de geçerli olduğunu göstermek ve bu yeni terapötik yaklaşımın alkolik hepatitli hastalar için etkili olup olmadığını test etmek için ileriye dönük klinik araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Kaynaklar ve İleri Okuma:
Avatar

Osman Karakuş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD -Benim hayat amacım bir gökkuşağı çizmek. Bunu yapabilmek için kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor kalemlere ihtiyaç var. Ama benim elimde sadece siyah kalem var. Bu yüzden ben de "Gökkuşağı nasıl çizilir"i yazmaya başladım.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir