Asemptomatik Bakteriüri Genellikle Uygunsuz Şekilde Antibiyotikle Tedavi Ediliyor

Asemptomatik bakteriüri (ASB) klinik pratikte sık görülen bir hastalıktır. Tanım olarak idrar yolları enfeksiyonunda görülen belirti ve semptomlar olmaksızın hastadan uygun şekilde alınan idrar örneğinde bakteri bulunmasıdır. Her ASB’li hasta aynı şekilde tedavi edilmemesi gerekir (1).

Yapılan yeni araştırmalar ASB’den dolayı hastanede yatan hastalara genellikle antibiyotik verildiğini ve bunun da hastanın kalış süresini uzatabileceği gibi iyileşmeyi de engelleyebileceğini gösteriyor.

Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesinden Dr. Lindsay Petty “Bu veriler idrar semptomları yokluğunda bakteriüri ile hastanede yatan hastaların antibiyotik tedavisi kullanımının potansiyel zararını göstermektedir.” yazarak Reuters Health’e e-posta gönderdi. Bu bulgular JAMA İnternal Medicine’da 26 Ağustosta online olarak yayınlandı.

Araştırmalarda ASB ile hastanede yatan 2733 yetişkin hastanın geçmişe yönelik çalışmalarında ASB’nin tedavisi ile ilgili sonuçlar ve risk faktörleri değerlendirilmiştir.

Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği kılavuzuna ve Ulusal Sağlık Güvenliği Ağı tanımlarına göre ASB, idrar yolları enfeksiyonu (İYE) için tanı kriterlerini karşılayan belirti veya semptomlarının belgeleri ile tanımlanmamıştır.

Özellikle, hastalar dizüri, idrar sıklığı/zorunluluk, suprapubik ağrı, ateş (38 derecenin üstünde sıcaklık), kostovertebral ağrı/hassasiyet, hematüri ve otonomik disrefleksi veya omurilik yaralanması ile artmış spastisite gibi belgelenmiş belirti ve semptomlara sahip olamazlar (2). ASB’nin tanısı için, bu belirti ve semptomları olmayan hastadan en az 24 saat ara ile alınan iki ayrı idrar örneğinde aynı bakteri suşunun 100 000 cfu/ml veya daha fazla sayıda üremesi gerekir (3).

Eğer yukarıda sözü geçen belirti veya semptomların ve muhtemel enfeksiyonların sistemik belirtilerinin biri dahi görülmüyorsa (periferal beyaz kan hücrelerinin sayısı >10 000 hücre/ μL, sistolik kan basıncı <90 mm Hg veya sistemik inflamatuar yanıt sendromu için değerlendirme ölçütleri ≥2 ) hastaların ruhsal hallerindeki akut değişimleri ile sıklıkla iletişim kuramama semptomları ASB ile kategorize edilebilir.

Toplam 2259 (%83) katılımcıya 7 günlük süre ile antibiyotik verilmiş. ASB’nin antibiyotikle tedavisi sonucu bir takım faktörler ortaya çıkmış. Bunlar:

  • Yaşlılık (olasılık oranı, her 10 yıllık artış için 1.10)
  • Demans (olasılık oranı, 1.57)
  • Akut değişmiş ruhsal durum (olasılık oranı, 1.93)
  • İdrar kaçırma (olasılık oranı, 1.81)
  • Lökositoz (beyaz kan hücresi sayımı > 10.000 / uL, olasılık oranı, 1.55)
  • Pozitif idrar analizi (lökosit esteraz veya nitrit varlığı veya yüksek güçlü alan başına > 5 beyaz kan hücresi, olasılık oranı, 2.83 ve idrar kültürü, yüksek güç alanı başına bakteri kolonisi sayısı 100 000 cfu dan fazla, olasılık oranı, 2.30)

Dr. Petty: “İdrar tahlillerinin yanlış yorumlanmasıyla İYE ve ASB karıştırılıyor. Sonucunda yanlış tedavi uygulanılıyor. Klinisyenler idrar semptomları yokluğunda piyüri ve nitritlerin bir İYE tanısı olamayacağını varsaymalıdırlar.” diyor.

“Tedavinin yararları tam olarak tespit edilemedi ancak antibiyotik kullanımı hastanede yatış süresinin %37 oranında uzaması ile ilişkilendirildi. Klinisyenler özellikle yaşlı hastalarında başka hiçbir sistemik enfeksiyon bulgusu olmamasına rağmen ASB’yi antibiyotikle tedavi edebiliyor”

Petty ve arkadaşları son olarak raporlarına, “Değişmiş ruhsal durumu olan yaşlı hastalar için idrar testi uygulamaları ve yönetim stratejileri iyileştirilmeye odaklanılmalı ve uygunsuz antibiyotik kullanımı azaltılmalıdır” diye eklediler (2).

Kaynaklar:

  1. Asemptomatik Bakteriüri
  2. Asymptomatic Bacteriuria Often Inappropriately Treated With Antibiotics
  3. Asemptomatik Bakteriüriye Yaklaşım
Avatar

Şevkiye Candan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir