Hipertansiyon Bilişsel Fonksiyonda Düşme ile İlişkili

Amerikan Kalp Birliği 2019 Hipertansiyon Bilimsel Oturumu’nda sunulan son çalışmalarda, hipertansiyonun bilişsel fonksiyonlarda düşme ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Ancak her ne kadar hipertansiyon bilişsel gerilemeyi hızlandırıyor gibi gözükse de, etkili bir tedavi bu süreci yavaşlatıyor ve demans riskini hipertansiyonu olmayan insanlarınkine kadar indirebiliyor (1).

Yapılan gözlemsel çalışmada Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2011-2015 yılları arasında yapılmış olan Çin Sağlık ve Emeklilik Çalışması’ndan (CHARLS) 10958 yetişkinin verileri analiz etti (2).

Araştırmacılar, hipertansiyonu, en az 140 mm Hg’lik bir sistolik kan basıncı (SKB), en az 90 mm Hg’lik bir diyastolik kan basıncı (DKB) olarak tanımladı ve antihipertansif ilaç alan herkesi hipertansif olarak kabul ettiler. Kan basıncı üç kez ölçüldü ve sonra ortalaması alındı.

Bilişsel fonksiyonlar ise, epizodik bellek testi (10 tane ismin hızlı ve gecikmeli hatırlanması; ölçek, 0-10) ve zihinsel bozulma testleriyle (Telephone Interview of Cognition Status [TICS] ; ölçek, 0-11) değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar da toplam bilişsel puan olarak birleştirildi (ölçek, 0-21).

Katılımcılar yaş (45-54 yaş, 55-64 yaş, 65 yaş üst) ve hipertansiyon durumuna (hipertansif ya da değil; tedavi edilmemiş ya da edilmemiş) göre kategorize edildi. Daha sonra 4 yıl boyunca takip edildiler ve 2011 – 2015 yıllarındaki sonuçlar karşılaştırıldı.

Dr Shumin Rui “Bütün yaş gruplarında, tedavi edilmemiş hipertansiyonu olan hastalar en hızlı bilişsel düşüşe sahipken, hipertansiyonu olmayan kişilerde bu düşüş en azdı. Ayrıca en büyük düşüşler de 65 yaş ve üstü kişilerde görüldü.” diyor.

Hipertansiyon ile Bilişsel Bozukluk

Ana bulgular şunlardı:

  • Genel bilişsel test puanları 4 yıllık çalışma boyunca düşmüştür.
  • Tedavi edilmemiş hipertansiyonu olan 55 yaş ve üstü katılımcılar, tedavi edilen hipertansiyonlu katılımcılardan ve hipertansiyonu olmayanlardan daha hızlı bilişsel düşüş oranına sahipti.
  • Bilişsel düşüş oranı, antihipertansif ilaç kullanan katılımcılar ile hipertansiyonu olmayanlar arasında benzerdi.

Hipertansiyon tedavisinin olumlu etkisi şu üç grup birbiri ile karşılaştırıldığında en iyi şekilde anlaşılıyor: Tedavi edilen hipertansif kişiler, tedavi edilmemiş hipertansif kişiler ve normotansif kişiler. Ortalama olarak, tüm gruplar bilişsel düşüş yaşadı, ancak tedavi edilen hipertansif kişiler, tedavi edilmeyenlere göre bir avantaja sahipti.

Bilişsel Fonksiyon Düşüşünün Karşılaştırılması
Referans değer: Tedavi edilen hipertansif hastalar. Karşılaştırılma yapıldığında bütün yaş gruplarında tedavi edilmemiş hipertansiyonda, tedavi edilmiş hipertansiyona göre 0,56-0,57 bir düşüş farkı görülüyor. Hipertansif olmayanlar ile tedavi edilmiş hipertansiyon arasında ise daha az anlamlı bir fark görülüyor.

Dr Rui, “Hipertansiyon tedavisi, katılımcıların, tedavi uygulanmayan emsallerinden daha az bilişsel düşüşlere sahip olmalarına yardımcı oldu ve hipertansiyon olmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, tedavi bilişsel değişiklikleri karşılaştırılabilir hale getirdi.”

Sonuçlar eğitim, cinsiyet ve ikamet gibi diğer etkenler için ayarlandıktan sonra benzerdi. Dr Rui, bulguların hipertansiyonun bilişsel gerilemeye neden olabileceğinden bahseden diğer çalışmaları doğruladığını söyledi.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

  1. Hypertension 2019 Scientific Sessions
  2. The China Health and Retirement Survey (CHARLS)
Avatar

Osman Karakuş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD -Benim hayat amacım bir gökkuşağı çizmek. Bunu yapabilmek için kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor kalemlere ihtiyaç var. Ama benim elimde sadece siyah kalem var. Bu yüzden ben de "Gökkuşağı nasıl çizilir"i yazmaya başladım.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir