N-Asetil Sistein ile Alkol Bağımlılığı Tedavisi

Asetaminofen toksisitesindeki kullanımıyla bilinen bir antioksidan ajan olan N-Asetil Sistein (NAC) alkol bağımlılığında yeni ve faydalı bir ajan olabilir.

Güney Carolina Üniversitesi’nde  yapılan bir klinik çalışmada, marihuana bağımlılığı tedavisi almakta olan ve alkol bağımlılığı olmayan 18-50 yaş arası 302 hasta alkol kullanım miktarı açısından değerlendirildi. Çift-kör randomize kontrollü olarak tasarlanan çalışmada iki gruba ayrılan katılımcıların bir gurubuna plasebo diğer grubuna N-Asetil Sistein verildi. Çalışmaya katılanlara alkol tüketiminin kısıtlanmasına dair hiçbir telkinde bulunulmadı.

Bir ay süren çalışma süresince, NAC alan grubunun, plasebo grubuna göre bir ay boyunca hiç alkol tüketmeme oranında %37 artış gözlenirken, hiç alkol tüketilmeyen günlerin toplam sayısında %31 artış gözlendi. Grupların marihuana tüketimindeyse bir farklılık gözlenmedi.

Bu klinik çalışma, daha önce yapılan hayvan deneyleriyle uyumlu sonuçlar içeriyor. 2016 yılında Quintanilla ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada, NAC verilen sıçanların toplam alkol tüketiminde %70 azalma gözlenirken, Lebourgeois ver arkadaşları tarafından 2017 yılında yayınlanan hayvan çalışmalarında, plasebo grubuna kıyasla NAC verilen hayvanlarda alkol tüketiminin %81 azaldığı gözlenmiş.

N-Asetil Sistein kullanımının glutamaterjik sistem üzerine etkisi sebebiyle bağımlılığın önüne geçtiği yönünde bulgular mevcut. Glutamat sistemindeki dengenin bozulması bağımlılık davranışı ile ilişkilendiriliyor.

Şu anda Avustralya’da NAC kullanımının alkol kullanım bozuklukları üzerindeki etkisini inceleyen bir Faz-2 çalışması devam ediyor. Bu yapılan çalışmaya 18-65 yaş arası DSM-IV Alkol Kullanım Bozuklukları Kriterleri’ni karşılayan katılımcılar dahil edilmiş. Çalışmanın 2020 Kasım ayında neticelenmesi planlanıyor.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir